Calendari

Calendari entrega treballs

Anuncis: posada en escena de bodegó, paisatge i retrat (cap de setmana del 9/10 de novembre)

Anunci: llenguatge disseny gràfic (cap de setmana del 16/17 de novembre)

Banner: a partir dels anuncis (cap de setmana del 16/17 de novembre)

Packaging (cap de setmana del 30 de novembre)

Animàtic:  vídeo fet de fotos o de fragments de vídeo (cap de setmana del 07/08 desembre)

Previous post

Sobre la versemblança d'una identitat visual

Next post

Calendari presentacions a classe

JosepRR