Consells professor

Sobre la versemblança d’una identitat visual

Aquesta foro de la Júlia Jové m’ha fet pensar en com una adaptació a una fotografia afecta a la versemblança d’una identitat visual. també és un problema de posada en escena.

dc9751_41973b6bdf8885369bf06e9f5c67e09a.jpg_srz_647_482_75_22_0.50_1.20_0

dc9751_0713936160549493a8f2ea6ef88e1caf.png_srz_830_277_75_22_0.50_1.20_0 dc9751_2025ca2673b7ed76dad6aa86d6b2f60a.png_srz_192_236_75_22_0.50_1.20_0

Previous post

Todo se transforma

Next post

Calendari entrega treballs

JosepRR