LlibresPublicacions

La metamorfosis del espacio mediático

Alfons Medina, Josep Rom, Francesc Canosa (eds.) Vol I, II. Barcelona: Trípodos, 2009. ISBN: 978-84-936959-2-7 Actualmente asistimos a un período histórico convulso, lleno de cambios y transformaciones que inciden especialmente en el mundo de la comunicación y la cultura. La relación que tenemos con los medios de comunicación se ha …

READ MORE →
LlibresPublicacions

Comunicació política i d’institucions públiques

Toni Aira, Víctor Curto Gordo i Josep Rom Rodríguez Barcelona: Editorial UOC, 2009. ISBN: 978-84-9788-810-3 La política concebuda com un procés comunicacional. Així és com partits i institucions s’adapten a una societat hipermediàtica amb qui han d’interactuar de forma eficaç. La comunicació, els mèdia i la imatge són elements que …

READ MORE →
LlibresPublicacions

La producció audiovisual a Catalunya. 2005-2007

Josep Gifreu i Pinsach, Joan Maria Corbella Cordomí (Ed.) Barcelona: Documenta Universitaria, 2009 ISBN: 978-84-96742-74-1 Josep Rom. Miquel Altarriba, Antoni Nater, Cristina Martorell De Hollywood al cine de YouTube. El sector de les productores de publicitat a Catalunya, p. 145-152. La cultura audiovisual impregna totes les manifestacions de la vida …

READ MORE →
LlibresPublicacions

Dirección de cuentas. Gestión y planificación de cuentas en publicidad

Isabel Solanas, Joan Sabaté Barcelona: Editorial UOC, 2008. ISBN: 978-84-9788-707-6 La dirección de cuentas es una de las áreas de especialización de la práctica profesional publicitaria que se concreta en los departamentos de cuentas de las agencias de publicidad, en las que tiene un papel axial. La dirección de cuentas …

READ MORE →
LlibresPublicacions

Llenguatge publicitari

Josep Rom i Joan Sabaté Barcelona: Editorial UOC, 2007. ISBN: 978-84-9788-604-8 El llenguatge publicitari, títol i pal de paller d’aquest llibre que presentem,és l’instrument que utilitza l’activitat publiciària per posar en contacte l’anunciant amb el consumidor i, per tant, n’és la seva eina principal. Els recursos verbals, visuals i d’altra …

READ MORE →
LlibresPublicacions

Redacción publicitaria

Víctor Curto, Juan Rey, Joan Sabaté Barcelona: Editorial UOC, 2008. ISBN: 978-84-9788-708-3 La palabra es el eje vertebrador de la actividad publicitaria. Con ella se expresan briefings, conceptos, estrategias, argumentaciones y plasmaciones creativas. Esta afirmación es aún más cierta cuando nos referimos a la práctica profesional de una figura preeminente …

READ MORE →
LlibresPublicacions

Publicidad y sociedad. Un viaje de ida y vuelta

Juan Rey (ed.) J. L. León, A. Pineda, J. Rom, J. Sabaté, P. Soley-Beltran, J. C. Rodríguez, M. Ramos, J. A. Muñiz, D. Selva, M. Garrido, J. Rey, L. Yrache, M. T. Delgado. Sevilla: Comunicación social, 2008. ISBN-13: 978-84-96082-56-4 J. Rom, J.Sabaté Marketing, publicidad y consumo contracultural, p. 68-82 La …

READ MORE →
LlibresPublicacions

Màrqueting Lingüístic i Consum

Ester Franquesa i Joan Sabaté (coords.) Barcelona: Trípodos, 2006. ISBN-10: 84-933351-9-3 ISBN-13: 978-84-933351-9-9 Encara que les llengües, eines poderoses de comunicació i alhora instruments identitaris dels individus i de les comunitats, han estat estudiades des de moltes òptiques, són pocs els estudis que tracten específicament els elements de relació amb …

READ MORE →
LlibresPublicacions

Sobre la direcció d’art. del disseny gràfic a la direcció d’art en publicitat

Josep Rom Barcelona: Trípodos, 2006. ISBN: 84-933351-8-5 La direcció d’art en publicitat és una activitat de caràcter híbrid entre la cultura del disseny i la indústria publicitària, entre la creativitat i la tècnica, entre el llenguatge de la grafica i la retòrìca. Una activitat de la comunicació visual que ha …

READ MORE →
LlibresPublicacions

Revisemos la teorías de la creatividad

Josep Rom, Joan Sabaté (eds.) Trípodos Extra, 2006. III Simposium de Profesores Universitarios de Creatividad Publicitaria Facultat de Comunicació´Blanquerna-Universitat Ramon Llull. ISSN: 1138-3305 Número extraordinario de la revista Trípodos que contiene la comunicaciones del III Simposium de Profesores Universitarios de Creatividad Publicitaria. Los textos se centran en la revisión de …

READ MORE →
MaterialsPublicacions

23 Concurs Escolar ONCE “Noticione”. Dossier del professor

Grup de Recerca en Comunicació Empresarial, Institucional i Societat – Facultat de Comunicació Blanquerna Universitat Ramon Llull Barcelona: ONCE, 2006. El objetivo del dossier es proporcionar a los docentes participantes información para hablar de la televisión en clase. Tras una introducción que ofrece una visión genérica de lo que es …

READ MORE →
MaterialsPublicacions

XII Audiència Pública als nois i noies de Barcelona. Barcelona comunica!

Grup de Recerca en Comunicació Empresarial, Institucional i Societat – Facultat de Comunicació Blanquerna Universitat Ramon Llull Barcelona: Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, 2006 Guies de treball per estudiants i professors sobre el mitjans de comunicació. L’Audiència té com a finalitat la participació social activa dels nois i noies …

READ MORE →