Skip to content

Introducció

Què és la Facultat de Comunicació Blanquerna?

La Facultat de Comunicació Blanquerna és un centre de la Universitat Ramon Llull que proporciona una formació humanística i de rigor científic, i prepara professionals en els àmbits de la Publicitat i les Relacions Públiques, del Periodisme, del Cinema i la Televisió i de les Relacions Internacionals.
La Facultat presenta un disseny formatiu en contacte amb la pràctica professional, amb l’ús dels instruments adequats per a aprofundir en l’estudi de les diverses especialitats i per estimular el pensament crític. El treball intel.lectual orienta l’ús de la tecnologia, alimenta la creació artística i serveix de base per a la realització de projectes. Així, mitjançant l’anàlisi dels productes que s’elaboren, s’aconsegueix que convergeixin la teoria i la pràctica.

La Facultat de Comunicació Blanquerna proposa una formació universitària des d’una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món. Un ensenyament personalitzat i de qualitat al servei de l’excel.lència dels estudis.
La Facultat de Comunicació Blanquerna estimula el tracte personal entre el professor i l’estudiant, en un clima de diàleg i participació per tal de fomentar la capacitat creadora i estimular l’esperit crític.