Auditori

Video iMac Sala de control

El cable minidisplay port a HDMI ha d’estar ben connectat a la caixa del Lacie com mostra la imatge.   La tapeta que protegeix els cables es treu extraient per darrere.  

Streaming Auditori sense Facebook

Com que el barco només te una sortida de vídeo hem d’aprofitar-la tant pel MAC com per al PC. El mac fa de pont per transmetre el que rep cap al PC. Per que ho faci cal que tingui l’aplicació Blackmagic Medi Express oberta i en la posición de Log and Capture, encara que no […]