Aquesta és l’àrea de treball del Dalet. Si tenim el botó “R” de sota del vúmeter de la dreta premut podrem veure si ens està entrant àudio observant el vúmeter.

dalet-error-2016-10-27-a-las-18-16-35

Si tenim error a l’area de notificacions de sota de l’espai del gràfic és per que no tenim correctament seleccionats els Canals d’entrada i sortida, que haurien de ser el ASIO Lynx_5 (a vegades també funciona amb el 9). Els haurem de seleccionar dins de Archivo / Preferencias:

dalet-error-2016-10-27-a-las-18-16-45