Per a poder fer el canvi de fons de pantalla sense el control del profile manager he fet el següent.

Canvi del fons de pantalla de la pantalla de login.

La imatge que defineix el fons de la pantalla del Login Screen és «com.apple.desktop.admin.png» que es troba a la carpeta «/Volumes/Disc Dur/Library/Caches». El que he fet ha sigut substituir i bloquejar la imatge perquè no es pugui modificar.

Copiar ho he fet amb el remote desktop i el bloqueig amb el «comando següent:

«chflags uchg /Library/Caches/com.apple.desktop.admin.png»

Canvi de fons de pantalla dels Usuaris

La imatge que defineix el fons de la pantalla per defecte de l’usuari és, en el cas del «Capitan» és «El Capitan.jpg» que es troba a la carpeta «/Volumes/Disc Dur/Library/Desktop Pictures». El que he fet ha sigut substituir la imatge i reiniciar el fons de pantalla amb el següent «comando»

«killall Dock»

Gràcies