Login i Logout Script

En el servidor FCCS-FILES, opering, hi ha una carpeta on estan els scripts. La carpeta és “ProfileManager” i dins hi ha la carpeta “Scripts”.

smb://fccs-files/Operinf/ProfileManager/Scripts

En aquesta carpeta hi ha 2 scripts que detallo a continuació:

Script.sh

rm -fR /Applications/Utilities/’Adobe Flash Player Install Manager.app’

rm -fR /Library/’Application Support’/Microsoft/’MAU2.0’/’Microsoft AutoUpdate.app’

rm -fr /Library/’Application Support’/’Paragon Updater’/’Paragon Updater.app’

Aquest script és de login i fa el següent:

  • 1a linia: Borra l’actualitzador de Flash
  • 2a linia: Borra l’auto update de microsoft
  • 3a linia: Borra l’actualitzador de Paragon NTFS

I s’executa a l’inici de sessió, com a root.

Logout.sh

echo «Deleting home directory for the following users…»

userList=`find /Users -type d -maxdepth 1 -mindepth 1 -mtime +8 -not -name «*.*» -not -name «admin» -not -name «Shared» -not -name «Guest» | awk -F’/’ ‘{print $NF}’`

for a in $userList ; do

rm -r /Users/»$a»; #delete the home directory

echo «$a»

done

Aquest script és de logout i fa el següent:

  • Borra tots els usuaris que no han entrat en els últims 8 dies i que no són “admin” “Shared” “Guest”

I s’executa en tancar la sessió. S’executa com a root.

Com carregar els Scripts a Profile Manager

Per a poder fer efectiu els scripts en les màquines hem de modificar el perfil de configuració al Profile Manager.

Per a poder entrar al Profile Manager hem d’anar a l’adreça següent:

https://darthvader.blanquerna.net/profilemanager

Login: brian

Password: ********

Una vegada dins busquem el grup de màquines “Prefs_Apps_Aules_OPEN” i cliquem en la següent icona “Ventana Inicio Sesion”

captura-de-pantalla-2016-12-16-a-las-16-53-45

A dins ens anem a la Pestanya “Scripts”. I és en aquest lloc on podem tornar a carregar els scripts.

 

captura-de-pantalla-2016-12-16-a-las-16-59-22