Com que el barco només te una sortida de vídeo hem d’aprofitar-la tant pel MAC com per al PC. El mac fa de pont per transmetre el que rep cap al PC.
Per que ho faci cal que tingui l’aplicació Blackmagic Medi Express oberta i en la posición de Log and Capture, encara que no estigui capturant.
Per tant:

Pas 1 : Obrir Mac, obrir Blackmagic Media Express i seleccionar Log and Capture. El podem remotejar (Nom: FCCMAuditori (2))

Pas 2: Encenem el PC i hi entrem amb el password PlatoVirtual2, el podem remotejar amb VNC (IP:10.7.40.9).

 

Streaming 2

Pas 3: Obrirem el programa d’streaming fent doble click a una plantilla que hi ha a l’escriptori anomenada “Streaming Auditori”.

Quan ho fem s’ens obre el programa amb uns settings ja predefinits.
Com a dispositiu d’entrada ja ens ha de sortir la “Decklink Video Capture” però a la finestra del previ encara no veurem l’entrada de vídeo, això és per que cal indicar al programa en quin format d’entrada ha de treballar.

Streaming 3

Pas 4: Hem de fer click a configurar del video device i seleccionar el format d’entrada, que ha de ser 1080-50

Streaming 4

Pas 5: Ja amb el previ a la vista només queda prémer el botó quadrat d’START i esperar uns segons a que comenci Emetre (triga uns segons a iniciar-se el procés).

streming 5

warning

IMPORTANT!!! Abans de tancar el programa o l’ordinador hem de parar la grabació prement el botó STOP, si no el canal d’emissió queda ocupat i la propera vegada que es vulgui fer streaming ens dirà que està en ús!!!

Encas de que es produeixi aquesta errada caldrà reiniciar la web d’streaming per alliberar el canal. Podem reiniciar la web només o el servidor sencer (en aquest cas patirem un tall de serveis d’uns 30 segons, els informàtics hi tenim accés amb el nostre admxxx). El server encarregat de la web és el FCCS-WEB: el podem controlar directament amb remote desktop i via cluster (FCCS-CAIRO)

 

Descarregar en PDF