Home / DILLUNS, 15 DE MARÇ

 

9.30h

Salvador Macip

Lliçons d’una pandèmia: idees per fer front als reptes de salut planetària. Presentació:
Josep Maria Carbonell (Degà FCRI – Blanquerna)
Auditori

Meet: https://meet.google.com/pdh-ktuq-gds

Streaming: https://stream.meet.google.com/stream/ c2d6ed92-9176-4172-b8d9-0d826a1ad860


11.00h

Jairo Lugo-Ocando

La premsa britànica, estadístiques en notícies de salut i polítiques públiques: com la crisis del COVID19 es va mediatitzar amb números
Presentació: Miguel Franquet Santos Silva (FCRI – Blanquerna)
Aula: 101

Meet: https://meet.google.com/ngv-vuaj-cmy

11.00h

Jordi Borràs i Emilio Morenatti

Representacions visuals de la pandèmia. 
Presentació: Francesc Canosa (FCRI – Blanquerna)
Aula: 102

Meet: https://meet.google.com/xot-mbqc-tjv

11.00h

Inés Olza

Un any de metàfores: el discurs públic, arma de doble tall en temps de pandèmia. Presentació:
Montserrat Arbós (FCRI – Blanquerna)
Aula: 201

Meet: https://meet.google.com/wqp-tccn-nrr

11.00h

Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) (sessió en anglès)
Visualització del documentari “Bouncing back: world politics after the pandemic”
Introducció: Onno Sero (FCRI – Blanquerna)
Presentació: Pol Morillas
Comentaris: Pol Morillas i Mariona Lloret
Aula: B23

Meet: https://meet.google.com/fvs-ghat-wxg

12.30h

Seminaris

15.00h

Eduard Martínez Guaita

Abandonades a la seva sort. La desprotecció i discriminació de les persones grans en residències durant la pandèmia COVID19 a Espanya
Presentació: Miguel Franquet Santos Silva (FCRI – Blanquerna)
Aula: 102

Meet: https://meet.google.com/pcr-tisa-etb

15.00h

Ramon Mª Nogués

Nous horitzons per a noves pandèmies
Presentació: Ignasi Boada (FCRI – Blanquerna)
Aula: 202

Meet: https://meet.google.com/gkd-chrm-uyb

16.30h

Visualització de l’obra L’enemic del poble (Ibsen)

Comentari: Carolina Moreno
Presentació: Teresa Vilardell (FCRI – Blanquerna)
Aula: 202

Meet: https://meet.google.com/isc-eeio-bkq

 
Share this page