­
Dimarts, 18 de març
Dimarts, 18 de març

Dimecres, 19 de març
Dimecres, 19 de març

Dijous, 20 de març
Dijous, 20 de març

Comunicar l’invisible: la visualització en l’era de l’espectacle mediàtic

La Facultat de Comunicació Blanquerna (FCB), de la Universitat Ramon Llull (URL), organitza des de l’any 1995 les Jornades de Comunicació Blanquerna amb l’objectiu d’acostar els estudiants al món professional a través de conferències, taules rodones i debats en què intervenen personalitats del món acadèmic, empresarial o institucional. En les dinou edicions anteriors, més d’un miler de professionals hi han col·laborat per tal de complementar la formació dels estudiants i presentar la realitat del món de la comunicació. Amb el pas del temps, a més d’aprofundir en el seu objectiu inicial, les Jornades han esdevingut un espai de reflexió i de debat de professionals del periodisme, de la publicitat i les relacions públiques i de la comunicació audiovisual, a través de taules rodones sobre les qüestions candents del sector i de la seva inserció en l’àmbit cultural i social. La localització geogràfica del conflicte o la situació estratègica global dels actors implicats sembla tenir un pes encara molt gran a l’hora de definir l’agenda mediàtica. Tanmateix, les xarxes socials es constitueixen com un nou mitjà de contrainformació al servei de les minories. A les Jornades es pot debatre sobre la construcció de l’agenda mediàtica del segle XXI, el cinema de les minories, els nous centres de producció a països en desenvolupament (l’Índia, Nigèria...), el rol de la publicitat i les relacions públiques en la visualització de l’exclòs. Després de més de dinou anys d’existència, ja fa temps que recollim els fruits de la nostra tasca docent: en aquesta edició de les Jornades hi ha una àmplia participació, com a convidats, de professionals que es van llicenciar en la Facultat de Comunicació Blanquerna i que formen part de la comunitat d’antics estudiants, Alumni. Per a tancar les XX Jornades de Comunicació Blanquerna hi haurà, com cada any, el tradicional lliurament del Premi Blanquerna al Millor Comunicador votat pels estudiants, els professors i el PAS.