Scala

Orientacions sobre la gestió de qualificacions a SCALA – EVA

INDEX Presentació Configuració del curs/assignatura per poder treballar en grup Creació i edició de grups Creació de les tasques i el fòrum Creació dels elements de qualificació Creació de categories Assignació de les tasques, fòrums i elements de qualificació a les categories Configuració dels paràmetres de càlcul de les categories Càlcul del total de curs […]

Important en la importació d'aules en Scala

A l’hora d’importar aules a Scala, s’ha de tenir en compte la quantitat de “temes” que hi ha en el curs anterior que volem importar. Per exemple, si en el curs passat hi havia 15 temes, en el nou curs, hi ha d’haver al menys 15 creats. Per crear més “temes” en un curs, s’ha […]