Per obtenir el password de la vostra compta d’Scala accediu a http://scala.blanquerna.edu

Cliqueu sobre “Blanquerna” de la frase “Ajuda per al canvi i oblit de la contrasenya de Blanquerna”

Introduïu les dades sol·licitades.

Rebreu a la compta de correu que vau donar al matricular-vos un correu per a fer el canvi de contrasenya.