En aquest video tutorial veurem les passes que em de fer per a poder configurar correctament el nostre correu de Blanquerna.