ArtículosMarketingPublicaciones

Els catalans consumim valors

catcomJosep Rom

CatComerç, 2006, núm. 6, p. 21.
Generalitat de Catalunya

El concepte de solidaritat desperta un interès creixent en determinats sectors de la nostra societat. És un valor en alça, la qual cosa implica un augment de maduresa social. Una part de la societat catalana, una vegada ha aconseguit nivells de acceptables de benestar social i econòmic, pot plantejar-se assolir un major nivell de confort i benestar moral i ètic. S’observa una progressiva necessitat de solidaritat en determinats grups de ciutadans quan actuen com a consumidors; solidaritat que s’ha de tenir en compte en determinades preses de decisió relacionades amb el consum. Els productes de comerç just i solidari (CJS) es relacionen amb determinats estils de vida emergents com naturistes o els ecologistes.
Els estudis destaquen la disposició dels ciutadans de Catalunya a comprar productes que facin un patrocini vinculat a alguna causa solidària, però el 90,4% manifesta que no ha comprat mai aquest tipus de productes en un establiment que no fos de comerç just i solidari. Globalment, la presència del productes de CJS en establiments de la gran distribució presenta un cert creixement, Però no es pot afirmar que sigui un fet generalitzat. Aquest és el repte de les cadenes de distribució: concretar les estratègies de màrquèting social i normalitzar la presència de productes de CJS en el mercat.

Fins ara, la introducció d’aquests productes a les superfícies comercials ha estat fruit d’una política de col·laboració entre la distribució i les organitzacions solidàries, amb un benefici de comunicació molt notori i un benefici comercial menys important. Però el seu consum de productes de CJS no és una moda efímera: és un fenomen que té un bon potencial de creixement. Un fenomen que potencia la imatge positiva de les cadenes de distribució, però que també permet augmentar l’oferta de productes especialitzats en el punt de venda i, fins i tot, crear les seves pròpies marques i gammes de productes de CJ S. Aquesta activitat, com es pot percebre en altres mercats europeus, viu un procés de professionalització que l’Administració pot garantir i impulsar a través d’accions de control, verificació i comunicació que facilitin el futur “consum de valors”.

Previous post

Publicitat i contracultura

Next post

Revisemos la teorías de la creatividad

JosepRR