LibrosPublicacionesRelaciones Públicas

La innovación en Relaciones Públicas

actes12.1Se han publicado las actas del V Congreso Internacional de Investigación en Relacions Públicas organizado por la AIRP i El Grup de Recerca en Estratègia i Creativitat Publicitàries de la Facultat de Comunicació Blanquerna. L’edició del llibre ha estat coordinada per Enric Ordeix i Josep Rom, membres del Grup de Recerca en Estratègia i Creativitat Publicitàries.

La innovació en Relacions públiques / La innovación en Relaciones Públicas / Innovation in Public Relations

Ordeix, Enric i Rom, Josep (eds.)

Barcelona, Trípodos 2012

ISBN: 978-84-936959-3-4

Dipòstit legal: B24285-2012

746 pàgines

Previous post

Participació del GRECP a la trobada de grups de recerca del CEI de la URL

Next post

Vanishing acts. Creative women in Spain and the United States

JosepRR