Barcelona, 1958

Dr. en Publicitat i Relacions Públiques (Universitat Ramon Llull).

Llic. en Publicitat i Relacions Públiques (UAB).

Coordinador de 3r. Curs – Dpt. Publicitat i R.P. i Responsable de Pràctiques en Empreses de la Facultat de Comunicació Blanquerna – URL

Professor de Planificació de Mitjans Publicitaris

Ex director de comptes a McCann Erickson, MMLB, Bassat Ogilvy i Puzzle.

Membre del Grup de Recerca en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Acreditat com a Professor Col·laborador per l’Agència de Qualitat Universitària de la Generalitat de Catalunya.