Barcelona, 1963

Investigador Principal del Grup de Recerca en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Dr. en Publicitat i Relacions Públiques (Universitat Ramon Llull)
Llic. en Història Contemporània (UB)
Vicedegà de la Facultat de Comunicació Blanquerna – Universitat Ramon Llull
Professor de direcció de publicitat, d’art en publicitat i disseny gràfic
Director del Màster Oficial d’Estratègia i Creativitat Publicitàries i el Màster de Direcció d’art en publicitat.
Director d’art del Servei de Disseny i Publicacions Blanquerna
Doctor acreditat en docència i recerca per l’Agència de Qualitat Universitària de la Generalitat de Catalunya.

joseprr@blanquerna.url.edu